הקרנות קרובות לסרטי GO2FILMS

מרץ 2011
סינמטק ירושלים:
3.3.11 21.30 אשת החצר
13.3.11 19.30  כמה אהבה
14.3.11  19.00חמץ ולנין
 
סינמטק תל אביב
8.3 19.45 כמה אהבה
 
סינמטק חולון
22.3.11 20.30 כמה אהבה